Mobilmeny.

Avfall

För olika typer av avfall gäller olika regler. I stora drag kan man säga att avfallet kan delas in i farligt avfall, verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall och hushållsavfall.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns i miljöbalken. Lagen säger att avfall är "varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det ekonomiska värdet är inte avgörande vid bedömningen". Miljöbalken reglerar hantering av avfall genom Avfallsförordning (2011:927 ).

På följande sidor kan du läsa mer om när du behöver anmäla in avfall i anläggningsändamål samt hur farligt avfall ska hanteras.

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter materialåtervinning och energiutvinning. Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt. En säker avfallshantering bygger på två grundförutsättningar; kunskaper och försiktighet.

Läs mer om vägledning avfall på Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är farligt avfall?

Följande är exempel på farligt avfall:

 • Batterier, alla batterier ska lämnas in oavsett vad de innehåller
 • Drivmedel
 • Motor- och spillolja
 • Avfettningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Lösningsmedel
 • Färger, lacker, lim och träskyddsmedel
 • Sprayburkar med farligt innehåll
 • Asbest
 • Impregnerat eller annat kemikalieförorenat trä
 • Tonerkassetter
 • Starka syror och baser
 • Fotokemikalier
 • Riskavfall
 • Ljuskällor med kvicksilver, t ex lysrör och lågenergilampor