Mobilmeny.

Kontroll av cistern

För att undvika utsläpp av föroreningar från cistern till mark och vatten finns regler om återkommande kontroll.

Kontrollen ska ske av ett ackrediterat företag för cisterner innehållande diesel-, eldnings-, eller spillolja. Om den återkommande kontrollen missas kan ni riskera vitesföreläggande, förbud eller miljösanktionsavgift.

Cisterner utomhus ovan mark

En cistern som rymmer 1- 10 m3 och står utomhus ovan mark ska kontrollbesiktigas vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionsskydd (S-cistern). Kopia av kontrollrapporten ska därefter omgående skickas till Samhällsbyggnadsnämnden bygg- och miljöenheten.

Cisterner i mark

Befintliga markförlagda cisterner ska redan ha genomgått återkommande kontroll minst en gång, om sex eller tolv år gått sedan installationen. Därefter ska förnyad kontroll ske vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionsskydd (S-cistern). Kopia av kontrollrapporten ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden bygg- och miljöenheten.

Cisterner inomhus

Cisterner som är placerade inomhus där alla sidor är inspekterbara ska kontrollbesiktigas senast den 1 juli 2006. Därefter ska återkommande kontroll ske vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionsskydd (S-cistern). Kontrollrapporten behöver inte skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, men skall kunna visas upp vid förfrågan. För cisterner inomhus där någon sida inte är inspekterbar (mindre än 0,1 meter över golv eller mindre än 0,2 meter från vägg) eller där ledningar är ingjutna i golvet, gäller att de i detta sammanhang betraktas som cisterner i mark.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden ska alla cisterner som rymmer 250 liter (0.25 m3) eller mer kontrollbesiktigas. Besiktningsintervallen är tätare än normalt och högre krav ställs på säkerhetsåtgärder i form av invallningar med mera. för att säkerställa att eventuella läckage inte kan nå ut till mark eller vatten. Skylt ska finnas som informerar om att cisternen är uppställd inom ett vattenskyddsområde.

Aktuell förteckning över ackrediterade företag finns hos SWEDAC.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.