Mobilmeny.

Foto: Soledad Lorieto/Unsplash

Lantbruk och hästgård

Det är viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sådant sätt att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjlig och att näringen hamnar där den ska och gör mest nytta.

Gödsel innehåller kväve och fosfor. Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Ett av Sveriges nationella miljömål är vi inte ska ha någon övergödning och därför är det viktigt att hantera gödsel på rätt sätt.

Projektet Hästgödsel i kretslopp

Hanteringen av gödseln kan bli kostsam för hästägare. Samtidigt efterfrågar många lantbrukare näringsämnen till sina gårdar. Projektet Hästgödsel i kretslopp tog fram verktyg för att underlätta för stallägare att följa de lagar och föreskrifter som finns i Sjuhärad vad gäller gödselhantering.