Mobilmeny.

Miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter klassas som miljöfarliga verksamheter. Om du ska driva en sådan verksamhet måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Beroende på vilken typ och omfattning din verksamhet har söker du
tillstånd vid olika instanser. 

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

På följande sidor kan du läsa mer om egenkontroll och tillsyn för dig som bedriver egen verksamhet.

Bygg- och miljönämnden hanterar tillståndsprövning vad gäller schaktning, gödselhantering och andra liknande saker inom våra vattenskyddsområden samt värmepumpar med mera. Vissa verksamheter kräver anmälan, de brukar betecknas som C-verksamheter. Tänk på att ansöka om tillstånd/göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Bygg- och miljönämnden tar ut en handläggningsavgift för sin prövning i enlighet med taxa och timavgift inom miljöbalkens område som är antagen av Kommunfullmäktige. Handläggningsavgift för nedlagd tid i ärendet tas ut så snart ett ärende påbörjats oavsett om tillstånd/anmälan beviljas eller inte, eller om anmälan återtas.

Se även Naturvårdsverket Så rapporterar du farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.