#menuItems($children 1)

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll genomförs av yrkesutbildad sotare som utses av kommunen.

Syftet med de regelbundna brandskyddskontrollerna är att tidigt upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Sotaren behöver därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Skorstensfejarmästare

I kommunens ansvar ingår att utse skorstensfejarmästare som ska utföra sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Bollebygds kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB.