Mobilmeny.

Tidsbokning miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar enbart emot bokade besök till våra bygglovshandläggare och miljöinspektörer

Samhällsbyggnadsförvaltningen är normalt öppen 8-16 varje vardag. Då har du bland annat möjlighet att lämna in handlingar till ditt ärende, få ut handlingar och kartbilder, få hjälp med ansökningsblanketter med mera. All rådgivning i bygglovsärenden och miljöärenden sker dock efter tidsbokning.

Fyll i formuläret nedan så återkommer någon av våra handläggare med ett tidsförslag.

Längre svarstid/handläggningstid under sommarmånaderna

Under sommarmånaderna ber bygg- och miljöenheten om överseende med längre svarstid/handläggningstid på grund av begränsad bemanning. Vi återkommer så snart som möjligt. Alla kommer att få svar, men akuta ärenden kan komma att behöva prioriteras.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten inkommit till kommunen. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns på kommunens hemsida under rubriken Dataintegritet. Du kan också mejla till byggochmiljo@bollebygd.se eller ringa 033-23 13 00 om du har frågor om hur personuppgifter hanteras.
Vilken dag vill du helst boka? * (obligatorisk)