Mobilmeny.
Vattendroppar som skvätter

Använder du fällningskemikalier i din verksamhet?

I dagsläget råder ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier, men för att säkra tillgången på lång sikt finns nu en vägledning.

Kloridbaserade fällningskemikalier används för vattenrening inom dricksvattenproduktion, avloppsrening och industri. I Sverige finns bara några få leverantörer och för att långsiktigt säkra tillgången på fällningskemikalier genomför berörda statliga myndigheter en rad åtgärder.

I vägledningen får du information om hur man som verksamhet kan förbereda sig för ett scenario där tillgången på dessa kemikalier är begränsad, vilka åtgärder som bör vidtas och vilken prioritering av fällningskemikalier som ska göras. Vägledning - livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Minska konsekvenser för samhälle och miljö

Vid en bristsituation på marknaden är det viktigt att en prioritering görs för att i möjligaste mån minska konsekvenserna i både samhället och miljön. Uteblivna fällningskemikalier till dricksvattenproduktion ökar risken för att tjänligt vatten inte kan produceras och distribueras. Konsekvenserna blir att vattnet inte kan användas i matlagning, i livsmedelsproduktion eller drickas direkt utan att kokas först. Om avloppsreningsverken inte får fällningskemikalier innebär det att fosforreningen och reningen av suspenderat material i avloppsvattnet försämras. Utsläpp av sådant avloppsvatten kan innebära en ökad risk för algblomningar.

Du kan läsa mer om åtgärder samt vanliga frågor och svar på svensktvatten.se Länk till annan webbplats..

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats..