Mobilmeny.

8 juni 2022

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram är nu ute på remiss

I januari 2021 gav kommunstyrelsen plan- och exploateringsenheten i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram som nu finns ute på remiss.

Läs mer och ta del av handlingen under menyn Samhällsplanering, Översiktlig planering, Bostadsförsöjningsprogram.