Mobilmeny.

Centrala Bollebygd har fått en ny gång- och cykelväg

Den nya sträckan går från Ballebovägen till Häggvägen via Ekedalsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen är nu klar och ska öka trafiksäkerheten och tryggheten för de oskyddade trafikanterna, till exempel gående och cyklister. Sträckan knyter ihop centrum, från Ballebovägen till Häggvägen via Ekedalsvägen, en sträcka som till exempel når Bollebygdskolan.

Nu kan vuxna och barn säkrare ta sig mellan bostad och aktiviteter. Kommunen har även iordningsställt bänkar i backen.

- Nämnden har uppmärksammat att detta av allmänheten varit en prioriterad sträcka att få byggt, därför är det särskilt roligt att få meddela att gång- och cykelvägen nu är öppnad, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Sandra Eliasson (C).

Västra Götalandsregionen har i regional infrastrukturplan för Västra Götalands län avsatt medel för statlig medfinansiering till kommunala gator och vägar. Bollebygds kommun ansökte och fick medel för att kunna bygga gång- och cykelvägen.