Mobilmeny.
Grävmaskin vid sidan av en väg.

28 november 2022

Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder i Olsfors

Under hösten har det skett flertalet stölder av batterier vid de provisoriska trafikljusen. Detta skapar problematik av trafikljusens funktion. Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam i trafiken.

Bollebygd kommun utför nu i samverkan med Trafikverket trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Olsfors.

På väg 1757 (Boråsvägen) utför Trafikverket trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter. De förlänger gång- och cykelbanan längst med Boråsvägen (mellan Eriksdalsvägen och Bäckvägen) och vid Boråsvägen/Gesebolsvägen byggs en stoppbusshållplats.

I samband med projektet utförs en reinvestering i Bollebygds kommuns VA-ledningsnät. Berörda fastigheter kommer att bli kontaktade under projektets gång.

Mer information om projektet finns på Väg 1757, Olsfors, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder (trafikverket.se) Länk till annan webbplats..