Mobilmeny.

Grönt ljus för byggandet av nya lägenheter i centrala Bollebygd

Detaljplanen för området Änghem i Bollebygd har vunnit laga kraft, vilket betyder att den inte längre kan överklagas. Beskedet öppnar upp för bostadsbyggande i Bollebyggd.

Planområdet Änghem ligger söder om Krokdalsvägen i centrala Bollebygd, väster om det nuvarande kvarteret Lyckebo. Tanken med planen är att förtäta befintligt bostadsområde med ca 15 lägenheter i ett nytt flerbostadshus i två våningar.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 19 september 2019 och beslutet överklagades av grannarna. Nu har domslutet kommit och planen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen är den fjärde detaljplanen som vinner laga kraft under 2020 för Bollebygd. Under första halvan av 2020 har plan- och exploateringsenheten fokuserat på att göra klart flera pågående ärenden. Detaljplanerna som blivit klara i år förutom planen för Änghem är detaljplanerna för Källevägen, Bergadalen och Hallaslätt, som öppnar upp för bostadsbyggande och Flüggers utbyggnad i Bollebygd.

-Det känns superroligt att enhetens hårda arbete har lönat sig, säger kommunens plan- och exploateringschef Kristina Axelsson. Det är också roligt att vi skapar möjligheter för verksamheter att bygga ut och nytt centralt boende.

Frågor?
Kristina Axelsson
Plan- och exploateringschef, Bollebygds kommun
E-post: kristina.axelsson@bollebygd.se