Mobilmeny.

Hastigheten sänks på väg 1757

Den nya hastighetsbegränsningen börjar gälla 4 april 2022.

På väg 1757 öster om Hultafors sänks hastigheten från 70 km/h till 50 km/h. Det beslutade Länsstyrelsen Västra Götaland den 7 mars.

Bollebygds kommun och Fjällavägens Vägsamfällighet har sedan en tid tillbaka försökt att få hastigheten reglerad på sträckan. Det ökar säkerheten för gång- och cykeltrafikanter, till exempel barn och ungdomar på väg till busshållplatser inom det området.

-Vi ser mycket positivt på beslutet, säger Jesper Pernheden, enhetschef VA på Bollebygds kommun.