Mobilmeny.
Sladd med kontakt och texten Varje ... räknas, illustration.

Nu hjälps vi åt att spara el

Energimyndighetens informationssatsning "Varje kilowattimme räknas" vill bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Att vara sparsam och göra kloka val kan göra skillnad.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Varje kilowattimme (kWh) räknas – tips på hur du kan göra (energimyndigheten.se). Länk till annan webbplats.

/Energimyndigheten