Tubbareds badplats vid Östra Nedsjön har anpassats för ökad tillgänglighet. Det finns en matta på sanden, en ramp och ett räcke som går ut i det spegelblanka vattnet.

17 juni 2019

Ökad tillgänglighet på Tubbareds badplats

Nu har vi anpassat Tubbareds badplats vid Östra Nedsjön för ökad tillgänglighet. Den är kommunens första tillgänglighetsanpassade badplats.

Tillgänglighetsanpassningen innebär att det nu finns en matta på sanden som underlättar och gör det möjligt för fler att ta sig ner till vattnet. Det går att köra rullstol, rullator eller annat hjälpmedel på mattan för att komma ner till vattnet. Där finns det en lång ramp med ett räcke som går ut i vattnet, så att du som behöver stöd har något att hålla dig i när du ska ut i vattnet.

På badplatsen finns även två handikapparkeringar, samt en tillgänglighetsanpassad toalett.

Tubbareds badplats med en fin sandstrand och en spegelblank sjö. På sanden finns en matta som går ner till en ramp med ett räcke som leder ut i vattnet.

Förslag utifrån medborgardialoger och en motion

Sommaren 2016 hade kommunen en medborgardialog på badplatsen. Berörda och intresserade invånare bjöds in till en rundvandring på platsen, för att komma med förslag på hur tillgängligheten kunde förbättras. Hösten 2018 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser. I februari i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden att genomföra förslaget på Tubbareds badplats.

Arbetet påbörjades i mars. I maj och juni har all utrustning monterats på badplatsen och nu är arbetet färdigt. Tubbareds badplats är därmed kommunens första tillgänglighetsanpassade badplats.

Mer information om kommunens badplatser

Tubbareds badplats är en av kommunens sju vackra badplatser. Under bygga, bo och miljö kan läsa mer om våra badplatser.