Mobilmeny.

Samrådsmöte inför avverkning Slätterna

Bollebygds kommun, park- och avfallsenheten vill härmed bjuda in till samråd inför en avverkning/gallring på Slätterna, enligt karta ovan.

Datum: 2022-06-15
Tid: 16.00
Plats: Tingkullen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd
Om svar anhålles senast 2022-06-07 till teknisk kundtjänst:
Mail: tekniska@bollebygd.se
Telefon: 033-430 56 00.