Mobilmeny.
Flygbild över Bollebygds tätort med hus och grönområden.

Bild: Vy över Bollebygds tätort.

Svara på en enkät om dina favoritplatser

Just nu arbetar Bollebygds kommun med att ta fram en grönplan. En grönplan är en plan för hur naturvärden kan bevaras när Bollebygds tätort utvecklas.

Vilka är dina favoritplatser?

Som en del av arbetet med grönplanen har en enkät tagits fram där vi vill undersöka favoritplatser, brister och kvaliteter samt tillgänglighet till platserna. Du kan hjälpa till med arbetet genom att svara på enkäten om dina favoritplatser i Bollebygds tätort.

Svara på enkäten

Enkäten är öppen mellan 24 april-4 juni och sammanställning av enkäten sker under sommaren. Alla är välkomna att svara på enkäten. Samråd om grönplanen planeras till våren 2024.

Tack för din hjälp!

Medfinansiär

Lokala Naturvårdssatsningen, LONA (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt), är medfinansiär för genomförandet av projektet.

Läs mer om arbetet med grönplanen.