Mobilmeny.
Två händer som håller upp en rosa pratbubbla mot en gul bakgrund.

Tyck till om nya detaljplaner

Du kan lämna synpunkter på två nya planområden, ett centralt i Olsfors och det andra i Bollebygds tätort, med start 6 juni. Välkommen till samrådsmöte!

Olsfors Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt

Planområdet ligger centralt i Olsfors söder om Sörån, nedanför IK Omegas föreningsstuga. Området ligger vid Vannasjövägen och Lövaslättsvägen. I första hand kommer området att användas för förskola.

Öppet hus 7 juni

Samrådstiden pågår mellan 6 juni-31 augusti. Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Örelundskolans matsal, 7 juni kl. 18:00-19:30. 

Mer information och hur du lämnar synpunkter om planområde Olsfors Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt.

Bollebygd Flässjum 2:49 Hemgården

Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen. Området kommer användas för en större byggrätt med bostäder samt centrum- och vårdverksamhet.

Öppet hus 9 juni

Samråd pågår mellan 6 juni–22 augusti. Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Tingshuset, torsdag den 9 juni kl. 18:00-19:30. 

Mer information och hur du lämnar synpunkter om planområde Bollebygd Flässjum 2:49 Hemgården.

Välkommen!