Mobilmeny.

Parker och grönområden

Bollebygds kommun erbjuder en variation av trevliga parker och grönområden att vistas i.

Parker och lekplatser

Gemensamt för alla parkerna är att lekredskapen ligger utspridda på en större yta än tidigare. Platsen blir lite mer en ”park med lekutrustning” än en lekplats. Det finns också en grillplats där man kan samlas, umgås och njuta av något ätbart tillsammans.

Skogsparken

Skogsparken i Olsfors är belägen i anslutning till Örelidsvägen. Parken, som invigdes hösten 2006 är integrerad i den tätortsnära naturen vilket ger platsen dess karaktär av skog vilken vi vill bevara.

En varm sommardag kan det kännas skönt att komma in i den lövskuggade parken för att leka, få lite svalka eller kanske vila. Lekredskapen är valda med tanke på att de skall smälta in i den fantasiinspirerande miljön. Barnens fantasi och kreativitet kan leda till kojbyggen, tillverkning av djur av kottar och pinnar, kottkrig med mera. En jättelik spindel, gjord av stockar, utgör klätterställning. Sandlådan är också gjord av stockar och rutschbanan är monterad på berghällen. Med kompisgungan kan man få en känsla av att man når ända till trätopparna. Den är utformad så att den kan användas av alla generationer samt rörelsehindrade.

En grillplats, med tillhörande bord, finns tillgänglig och kan användas vid exempelvis kvartersfester och barnkalas.

Belysningen består av effektbelysning vid grillplatsen, samt stolpar som lyser upp resterande delar av parken. Dessa stolpar smälter väl in i miljön. På detta sätt inbjuder parken till vistelse även i skymning och mörker.

Erikstorpsparken

Erikstorpsparken, som färdigställdes våren 2008, är belägen på norra Erikstorp (söder om Skräddargårdsvägen) i Bollebygd.

Parken är skapad med rymden som inspirationskälla. Den innehåller en klätterställning som med lite fantasi kan få en att tro att man är på väg till månen, traditionella gungor som kan ta en en bit mot himlavalvet om man vill, samt en avskild yta där de minsta barnen kan känna lugn och ro. En stenbro inbjuder till spontan lek i den tätortsnära naturen. Den spontana leken är, i dagens inrutade och stressiga samhälle, nog så viktig för att utveckla barns fantasi och kreativitet. En öppen gräsyta med fotbollsmål finns i anslutning till parken som kan användas av de som till exempel vill spela boll. I parken finns även en grillplats med flera sittplatser, samt ett grillgaller som är reglerbart i höjd.

Både grillplatsen och delar av parken har effektbelysts med blå lampor, vilket ger en välkomnande känsla även efter mörkrets inbrott.

Skattegårdsparken

Skattegårdsparken är belägen utmed Övregårdsvägen i Bollebygd. Parken är tänkt att vara en sinnenas park för möten mellan generationer. Avsikten är att alla människans fem sinnen ska representeras, och kunna upplevas under ett besök i parken.

Sinnena hos människan är psykologiska metoder för att förstå omvärlden, och oss själva. De fem grundläggande sinnena för att vi ska kunna ta till oss upplevelser är syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

I parkens fruktlund kan man höra bin och humlor surra (hörseln). Intill pergolan finns det två upphöjda planteringar (för att rullstolsburna också ska kunna lukta och känna) med växter som doftar (luktsinnet), blad som är ludna (känseln) och växter med olika bladstorlek (synen). Från intilliggande vatteninstallation kommer det porlande ljud (hörseln) som skapar en känsla av ro. En blankpolerad stenbänk som ger värme (känseln) och en stunds njutning av vatteninstallationens porlande (hörseln). Även smaken kan tillgodogöras genom parkens bär och frukter. Grillplatsen är ingrävd i en slänt med lummiga buskar intill där man kan träffas och grilla tillsammans. Den öppna gräsytan med sin ram av buskar inbjuder till spontan lek av olika slag. Parken är tillgänglig för alla eftersom den utformats med hänsyn till människor med funktionsvariationer. Parken är även ansluten med en grind till äldreboendet, vilket för parken tillgänglig även för de boende där.

Hela parken är belyst med effektbelysning samt ljuspollare, för att inbjuda till vistelse även under kvällstid.

Bäckaparken

Bäckaparken är belägen i norra delen av Töllsjö (Törevägen) och invigdes sommaren 2013.

Parken har en öppen och lugn atmosfär med många olika sittmöjligheter för till exempel en stunds vila eller njutning av miljön. När de nyplanterade träden och buskarna vuxit till sig så kommer området att kännas lummigare och mer ombonat.

Lekutrustningen är bland annat gjord av individuella stockar. Till exempel klätterställningen med sin rutschbana, karusellen och fjäderleken är naturtroget snidade djur som inbjuder till lek och kanske ompyssling av djuren. Kompisgungan kan användas av alla generationer antingen genom att sitta och vila i eller gunga ihop med en kompis, eller bara som en plats sitta och snacka med varandra i. Sandlådan är stor nog för att många små kan leka samtidigt. I anslutning till karusellen är det planterat ett träd med hängande grenar för att så småningom, när den vuxit till sig, kunna användas som koja för de små barnen.

Vill man till exempel ha kvartersfest eller barnkalas så finns det också en grillplats med tillhörande sittgrupper. Sittgrupperna är utformade så att även rullstolsbundna kan komma intill borden. I en halvmåne runt grillplatsen är det planterat rhododendronbuskar för att ge lite vindskydd.

Under skymning eller mörker är parken upplyst av effektbelysning på träden vid grillplatsen, samt vid en av entréerna till parken men även parkbelysningsstolpar finns för att ge alla en trygg vistelse i området.

Grönområden

Gustav Werners Plats

Gustav Werners Plats är en liten park intill Bollebygds resecentrum invid den gamla järnvägsstationen.

Parken är lite avskärmad med bokhäckar för att skapa en lugn miljö. I parken finns det sittplatser där man kan vänta på tåg/buss, vila, umgås eller bara njuta av blomsterrabatterna med sina besökare av fjärilar, bin och andra djur. Där finns också ett par gamla lindar som står i en liten gräsmatta där fåglarna kvittrar och det sprids en underbar doft när träden blommar.

Ett konstverk pryder också en del av parken. Det var ungdomarna i Bollebygd som fick rösta fram det konstverk som de tyckte skulle pryda platsen. Skulpturen ”Cyklisk bana” invigdes i november 2008. ”Cyklisk bana” handlar om små och stora kretslopp och vikten av att dessa fungerar och cirkulerar. Den är gjord av norsk sten som bryts utanför Larvik och benämns ljus larvikit. Skulptör är Ann Carlsson Korneev.

Parken har fått sitt namn efter Gustaf Werner som föddes i Bollebygd 1859. Han arbetade inom textilindustrin i Göteborg och var en givmild herre som delade med sig bland annat till Bollebygd. Bollebygd använde dessa pengar till att bygga Wernergården (numera riven men fanns i anslutning till Hembygdsparken). Huset användes till större tillställningar, som biograf med mera. Gustaf Werners pengar räckte även till inköp av ett stycke mark i Åsa som i dag kallas för Bollebygdsområdet där man som kommuninvånare kan campa eller hyra en stuga för en mindre summa.

Gamla Bron

Området är beläget vid västra infarten till Bollebygd i anslutning till Bollebygdsskolan.

Den lilla parken ligger i anslutning till Nolån som kommer norr ifrån. Över Nolån går en gammal stenbro som långt tillbaka i tiden varit del av vägen genom Bollebygd. Den finns med på Häradskartan som är från slutet på 1800-talet. Bron belyses under den mörka tiden på dygnet med effektbelysning och utmed gång- och cykelvägen över bron finns parkbelysningsstolpar.

En liten damm ligger i östra delen av den lilla parken. Dammen i dess nuvarande skapelse kom till under bygget av Krokdalsområdet. Den används av skolan i studiesyfte och muddrades i början på 2000-talet för att den inte skall växa igen. På vintern när isen frusit till ordentligt på dammen så använder barnen den till att åka kana på.

I området finns planterade träd och några rhododendron och det finns även lite planterade vårlökar som talar om när våren är kommen. I parkbelysningsstolparna finns det amplar som till midsommar planteras med sommarblomor.

Det finns möjliga sittplatser i området där man kan vila sig lite eller bara sitta och njuta av vattnet och naturen. I ett stråk genom gräsytan mellan gatan och dammen avleds dagvatten från gatan. På detta sätt renas dagvattnet under den varmare årstiden.

Rökförbud gäller vid vistelse i kommunens lekplatser.