Mobilmeny.

Avverkning av kommunalt ägd skog

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Kommunen har en skogsbruksplan som gäller 2023-2033 och det är den förvaltningen följer i första hand. Skogen har ett kretslopp som följs över tid. Träden planteras, därefter görs en första gallring när träden har nått en viss höjd. När första gallringen är gjord låter man skogen växa och sedan slutavverkar man den när den är 70-120 år gammal om det är gran- eller tallskog. Man kan inte ”ställa om” sättet att hantera skogen när det närmar sig slutavverkning. Om träd är vana vid att vara omringade av andra träd så är det stor risk att de blåser omkull om man tar bort de träd som är runt omkring. Man skulle kunna spara klungor av träd, men även det skulle innebära en ökad risk att träd faller vid kraftiga vindar. Om man ska ställa om sättet att hantera skogen så gör man det när man gör första gallringen.

I de område som avverkas kommer kommunen att återplantera träd för att skapa nya hållbara skogsmiljöer. Många har en relation till skogsområden, särskilt de som ligger nära tätorten.

Vi beaktar de stigar som finns inom området vid avverkningar. Nya miljöer växer fram. Skogen kommer att förändras men vi ser också att det kan bli något positivt och en ny miljö för fritid, rekreation och äventyr.

Arbetet kring avverkningar och trädfällningar innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området eller att träd kommer fallandes - var försiktig och uppmärksam om du rör dig i skogen under tiden för avverkning.