Mobilmeny.

Tätortsnära natur

I arbetet med ta fram en naturvårdsplan har naturen i och omkring Bollebygds tätort inventerats och naturvärdena bedömts mer detaljerat än i resten av kommunen.

I stort sett har all mark som inte är bebyggd inventerats. Tanken med det är, förutom att hitta värdefull natur, att visa på områden som är lämpliga för rekreation nära där man bor. Inventeringen är också ett underlag vid planering av ny bebyggelse.

Resultatet har blivit en rapport som du kan ta del av i sin helhet. Det finns också en broschyr som berättar om naturen nära tätorten och som innehåller en karta med promenadvägar och utflyktsmål.

Delar av rapporten finns i form av en översiktskarta och mindre kartbilder varifrån man kan klicka sig till text och bilder för det aktuella området.