Detaljplanering

Detaljplaner och områdesbestämmelser reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område.

 I Bollebygds kommun finns detaljplaner främst i Bollebygds tätort men även i orterna Töllsjö, Olsfors och enstaka i övriga delar av kommunen.