Mobilmeny.

Detaljplanering

Detaljplaner är det kommunala instrumentet som reglerar den fysiska miljön och bidrar till att skapa en god struktur på bebyggelse, grönområden och kommunikation inom tätbebyggt område.

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Detaljplanen ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Då är det möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad man får bygga där.

På följande sidor kan du läsa mer om detaljplanering, hur en detaljplan tas fram med exploatörssamverkan, ta del av Bollebygds kommuns gällande deljplaner och pågående detaljplaner samt söka planbesked.