Mobilmeny.

Bollebygd, Hemgården

Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större byggrätt med bostäder samt centrum- och vårdverksamhet.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49, Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Öppnas i nytt fönster.

Bearbetning inför granskning pågår

Samhällsbyggnadsförvaltningen bearbetar just nu inkomna samrådsyttranden och kommer bland annat att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse och fortsätta att utveckla planförslaget.

Granskningsskedet förväntas inledas i oktober 2022.

Ta del av samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter".
Samrådstiden pågick mellan 6 juni - 22 augusti.