Mobilmeny.
Vy över en tomt med hus och träd.

Bollebygd, Hemgården

Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49, Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Öppnas i nytt fönster.

Granskning för detaljplan Bollebygd, Flässjum 2:49 Hemgården pågår mellan 1 mars – 17 mars 2023

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en byggrätt med bostäder samt centrumverksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49 Hemgården. Planförslaget är tillgängligt för granskning under 2 veckor mellan 1 mars – 17 mars 2023.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som sakägare eller berörd myndighet/verksamhet.

Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information.

Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Handlingarna kan du ta del av digitalt här på hemsidan eller i tryckt format på Tingkullen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd och på huvudbiblioteket i Bollebygd.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen via e-post till:
samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se

Märk e-post med: Detaljplan Flässjum 2:49 Hemgården

Synpunkter ska ha inkommit senast den 17 mars 2023.