Mobilmeny.

Bollebygd, Nordost om Grönkullemotet

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för Låddekärrsbu 1:1 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet. Detaljplanen tas fram genom exploatörssamverkan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning för industriverksamheter och småföretagande. Den planerade användningen går i linje med kommunens översiktsplan och området ligger strategiskt intill Grönkullenmotet och riksväg 40.

Vad händer nu?

Planhandlingar och utredningar ska tas fram innan detaljplanen ska ut på samråd.