Mobilmeny.

Bollebygd, Nyhem

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:59, Nyhem.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större byggrätt med bostäder samt centrumverksamhet än i dagsläget. Den planerade användningen går i linje med kommunens översiktsplan om att förtäta i ett centrumnära läge.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:59, Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Planhandlingar och utredningar ska tas fram innan detaljplanen ska ut på samråd.