Mobilmeny.
Översiktsbild Prästgårdsgärdet

Översiktsbild Prästgårdsgärdet

Bollebygd, Prästgårdsgärdet

Planområdet ligger i utkanten av Bollebygd, nordväst om den västra infarten till tätorten. Området avgränsas i norr av Hindåsvägen och i söder av Rävlandavägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder i småskalig trädgårdsstadskaraktär.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Prästgårdsgärdet, Del av Bollebygdsprästgård 1:1 m.fl., Bollebygds kommun. Se detaljplanen på kartan. Öppnas i nytt fönster.

Bearbetning inför granskning pågår

Arbetet med planen fortgår på förvaltningen. Planhandlingar och utredningar ska tas fram innan detaljplanen ska ut på granskning.

Ta del av samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter". Samrådstiden pågick mellan 3 april - 3 maj 2023.