Mobilmeny.

Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång

Underlaget ger en helhetsbild och en större förståelse för de värden som finns i Nolåns dalgång med dess omgivning lokalt och regionalt och ska vara vägledande i framtida planering.

Nolåns dalgång bedöms ha värden utifrån flera olika aspekter. Bollebygds kommun är i ett skede där ställningstaganden behöver göras om områdets framtida utveckling samt markanvändning av oexploaterad mark. Syftet med Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång är att ge en helhetsbild och en större förståelse för de värden som finns i Nolåns dalgång med dess omgivning lokalt och regionalt.

Dokumentet ska vara vägledande i frågor som rör naturvård eller fysisk planering samt kunna användas som planeringsunderlag i samråd med allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 februari 2020 att ställa sig bakom Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång (översiktlig landskapskaraktärsanalys) och godkände att innehållet används som kunskaps- och planeringsunderlag.

Läs dokumentet: Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång, Bollebygd. , 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.