Mobilmeny.

Utvecklingsplan Olsfors Hultafors

För orterna Olsfors och Hultafors finns en utvecklingsplan som antogs av Kommunfullmäktige 2008-09-18. Den kan jämföras med ett detaljplaneprogram och kan därför ge ett minst lika bra underlag till efterföljande detaljplanearbeten och bygglovsprövning.

Olsfors och Hultafors är belägna i den östra delen av Bollebygds kommun mot gränsen till Borås. Avståndet till Göteborg är knappt fem mil, till Bollebygd är det åtta kilometer och till Borås 15 kilometer.

Kommunens syfte med  utvecklingsplanen är att stimulera utvecklingen i orterna genom att föreslå nya områden för bostäder och verksamheter. Planen anger även hur andra olika intressen gällande natur, friluftsliv och kulturmiljö skall tillgodoses.

Utvecklingsplanen hittar du under "Dokument och blanketter".