Mobilmeny.

Kommunalt dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och det mest kontrollerade. Du har tillgång till gott, hälsosamt och lokalproducerat dricksvatten direkt ur kranen. I anslutning till Bollebygds tätort har vi en fantastiskt fin vattentäkt som är viktig att skydda för framtida generationer.

Råvattnet behandlas i ett vattenverk och pumpas ut på ledningsnätet och i det flesta tätorter finns reservoarer och tryckstegringsstationer som hjälper vattnet att nå din kran. I både Töllsjö och Bollebygds tätorter pumpas grundvatten upp till de lokala vattenverken, medan Olsfors och Hultafors får sitt vatten från Öresjö i Borås.

Det kan vara bra att veta vilken hårdhet ditt vatten har för att kunna dosera tvättmedel rätt. Bollebygds tätort har ca 4 dH (mjukt vatten), Töllsjö har ca 1 dH (mycket mjukt vatten) och Olsfors-Hultafors har ca 2,8 dH (mjukt vatten)

Dricksvattnet ut från våra vattenverk justeras så att det är kring pH 8,1-8,2 då det lämnar vattenverken och det gäller även vattnet i Olsfors-Hultafors.

Vi tar vattenprover på både utgående dricksvatten från vattenverken och i ledningsnätet enligt fastställda kontrollprogram. Vill du veta närmare om vattenanalyser så kontakta tekniska enhetens kundtjänst.