Mobilmeny.

Vattenbrist och torka

Här hittar du information om vad som gäller om din grävda brunn sinar, om det råder generell vattenbrist i kommunen, eller om det råder långvarig torka.

Grävda brunnar är känsliga för att grundvattennivån höjs och sänks. Det innebär att vattentillgången i din brunn kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna varierar. På Sveriges geologiska undersöknings webblats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om aktuella grundvattennivåer. Vid generellt låga grundvattennivåer kan det vara viktigt att spara på vattnet.

Även om inte grundvattennivåerna är låga kan ett stort uttag av dricksvatten leda till att vi inte hinner producera vatten i tillräckligt snabb takt. I dessa fall kan vissa kunder bli utan vatten. Under långvarig torka uppmanar vi därför till att använda vattnet sparsamt.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med vårt värdefulla vatten. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka. Här är några tips:

  • Vattna aldrig gräsmattor.
  • Vattna med kanna. En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten och mycket av det missar målet.
  • Låt inte kranen stå och rinna. För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
  • Duscha i stället för att bada, och stäng av duschen under schamponering och duscha inte för länge. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • Tvätta bara fulla maskiner tvätt. En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.

Egen brunn och nödvatten

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet som dricksvatten. Här kan du läsa mer om egen brunn Öppnas i nytt fönster..

Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter utanför det kommunala dricksvattennätet.

Kommunen kan hjälpa till med nödvatten om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. Tappställe finns på den lilla byggnadens vägg på vänster sida om vägen i slutet på Tiokampsvägen i Bollebygd. Där kan du hämta nödvatten i egen medhavd och rengjord dunk. Har ni behov av större mängder så kontakta Teknisk kundtjänst för rådgivning.