Mobilmeny.

Kommunalt avlopp

Kommunen svarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i kommunens tätorter. Det innebär att kommunen producerar dricksvatten i vattenverk, distribuerar vattnet genom ett ledningsnät, avleder det använda vattnet och slutligen renar avloppsvattnet.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppet är avgiftsfinansierat och regleras av en särskild VA-lag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit en taxa för vatten och avlopp och fastställt allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen , 26.5 kB..

Om du har frågor eller problem som berör det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du vända dig till kommunen kundtjänst för tekniska frågor. Vid akuta problem kvällstid och helger kontaktar du VA-jouren.

Om du som fastighetsägare vill ansluta dig till det kommunala avloppet kontaktar du kundtjänsten.

Studiebesök på våra reningsverk

Skolklasser är välkomna på studiebesök vid något av våra tre reningsverk. Kontakta teknisk kundtjänst för tidsbokning. Det finns bra pedagogiskt material för lärare och elever på Svenskt Vattens webbplats - Vattenskolan Länk till annan webbplats.. Ta gärna del av det före studiebesöket.

Avloppet är ingen papperskorg!

Kiss, bajs, toalettpapper och spya är det enda som ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten och SIFO har tagit fram. Trots det spolar vi tillsammans ner 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år.

Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.