Mobilmeny.
Karta

Bild på förlängning av gång och cykelväg


Nu förlängs gång och cykelvägen utmed Erikstorpsvägen i Bollebygd.

Under vecka 45 påbörjas arbetet med att förlänga den befintliga gång och cykelvägen ifrån öster och anlägga denna för anslutning i väster. Denna kommer att ledas över Erikstorpsvägen med ett övergångsställe för att sedan anslutas till vårt befintliga gång och cykelnät. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022. Detta arbete är ett led i att höja säkerheten för våra invånare samt att knyta ihop vårt gång & cykelnät. Utförare är vår ramavtalsentreprenör HTE Produktion.