Mobilmeny.


Ny avfallstaxa från 1 januari 2023

Den nya taxan för avfall finns att läsa under avgifter och information för avfallshantering. Öppnas i nytt fönster.

Till 2023 så höjs avfallstaxan mer än vanligt. Höjningen är på 10%. Anledningen till en så pass stor höjning är den inflation som drabbar hela omvärlden. Avtalen som kommunen har med entreprenörer som tömmer hushållssopor, slambrunnar, grovavfall och farligt avfall på Råssa återvinningscentral höjs enligt avtal med fastställda index och dessa kostnadsökningar gör att vi måste höja taxan för att kunna få en budget i balans på avfallskollektivet. Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. 

Finns det då något man kan göra för att påverka sin avfallstaxa? Det beror på hur duktig man är redan idag. Om man kan hitta sätt att förbättra sin sortering så finns det möjlighet att gå ned, både i kärlstorlek och i tömningsfrekvens. Om ni har frågor om de olika alternativen så vänd er till Tekniskas kundtjänst på, telefon: 033-430 56 00 eller via e-post tekniska@bollebygd.se