Mobilmeny.

Lagar och riktlinjer

Innehållet på bollebygd.se ska följa gällande lagar och förordningar, som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, GDPR, lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen.

Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på bollebygd.se är upphovsrättsligt skyddad. Om du anger källan får du citera och vidareförmedla texter.

Personuppgifter, bilder och filmer

När vi behandlar personuppgifter på vår webbplats följer vi dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation). Lagen gäller från den 25 maj 2018 inom hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebär att skyddet för din personliga integritet och dina personuppgifter stärks. Du kan läsa mer om förordningen hos Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. eller Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats..

Allmänt intresse eller samtycke vid användning av bilder eller filmer

När vi publicerar bilder och filmer för att marknadsföra stora och viktiga händelser i vår kommun, som till exempel en invigning eller ett event, hänvisar vi till att händelserna har ett stort allmänt intresse. Så långt det är möjligt vid dessa tillfällen informerar vi besökare om att deras personuppgifter, bilder eller film, kan komma att användas för att informera om kommunen och vår verksamhet på vår webbplats, i kommunens presentationer och publikationer (tryckta och elektroniska) och på kommunens konton på sociala medier.

När vi publicerar bilder och/eller namn på våra medarbetare eller förtroendevalda i samband med att vi informerar om vår verksamhet är den rättsliga grunden allmänt intresse. Enligt § 6 myndighetsförordningen ska vi tillhandahålla information om vår verksamhet.

När vi tar bilder eller filmar i övriga fall har vi ett samtycke för att använda bilder där personer kan identifieras. Bilderna sparas i vårt dokumenthanteringssystem tills vidare, men som längst i fem år efter att bilderna tagits. Ett samtycke är giltigt under denna tid.

Prenumerationer där du fyller i din e-postadress

Vi har prenumerationsfunktioner på vår webbplats, där vi samlar in och sparar den e-postadress som du lämnar till oss när du väljer att prenumerera på information, som exempelvis nyheter och upphandlingar. E-postadressen sparas i vårt webbpubliceringssystem och vi behöver den för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information. När du väljer att prenumerera på våra upphandlingar använder kommunens upphandlingsansvarige även e-postadressen vid mejlutskick av kommunens nyhetsbrev med information om upphandlingar.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress är samtycke.

Avsluta prenumeration och e-postadressen raderas

Din e-postadress sparas så länge du önskar prenumerera på information från oss. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och då raderas din e-postadress och ditt samtycke från systemet. Väljer du att avsluta din prenumeration på upphandlingar tas din e-postadress även bort från de mejlutskick som vår upphandlingsansvarige gör. Läs mer om att Prenumerera på nyheter och information.

Formulär där du fyller i personuppgifter

Vi har olika formulär på vår webbplats där vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter varierar beroende på formulär. I vissa fall har vi en laglig grund och i andra fall behöver vi ett samtycke. När det gäller vårt formulär där du kan lämna synpunkter och klagomål har vi en skyldighet enligt lag att ha en digital klagomålshantering. I andra fall kan ett formulär vara en service för dig och vi behöver vissa kontaktuppgifter för att kunna handlägga ärenden.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Hur länge vi sparar de uppgifter du lämnar till oss beror på hur länge det är relevant för ändamålet och för att kunna hantera ditt ärende.

De personuppgifter vi behandlar om dig handläggs inom kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Invända mot bilder, filmer eller andra personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Bollebygds kommun. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller invända mot bilder eller filmer. Det gör du genom att kontakta kommunens kommunikatör via kommunens växel, 033-23 13 00 eller via e-post webbredaktionen@bollebygd.se. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket togs tillbaka. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka bilder vi har där du kan identifieras eller för att begära överföring, radering eller begränsning av dessa bilder.

Har du invändningar när det gäller andra personuppgifter kontaktar du oss antingen via kommunens växel, 033-23 13 00 eller via e-post kommunen@bollebygd.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på dso@borasregionen.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du tycker att vi behandlar dessa personuppgifter på ett felaktigt sätt.