Mobilmeny.

Sökresultat

Menade du: handel

Din sökning Torghandel gav 11 träffar

 1. Fil/dokument Torghandel och allmänna platser

  Torghandel och allmänna platser Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel och är också ansvarig för den. Här hittar du information om tillstånd, regler

  Senast ändrad: 2024-05-30 12.06 • Storlek: 27 kB

 2. Fil/dokument Torghandel och allmänna platser

  Torghandel och allmänna platser Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel och är också ansvarig för den. Här hittar du information om tillstånd, regler

  Senast ändrad: 2024-05-30 12.06 • Storlek: 27.1 kB

 3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.pdf

  Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun Page 1 of 6 2 (6

  Senast ändrad: 2024-02-14 13.27 • Storlek: 335 kB

 4. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf

  Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun 2 (6) Innehållsförteckning Lokala

  Senast ändrad: 2024-02-12 14.14 • Storlek: 196.8 kB

 5. Ansökan om torgplats2.pdf

  i Personuppgiftslagen (1998:204) Underskrift Bestämmelser finns att läsa under torghandel och allmänna platser på www.bollebygd.se "lokala ordningsföreskrifter för torghandel" Ifylld blankett skickas med e-post

  Senast ändrad: 2024-01-26 11.44 • Storlek: 228.9 kB

 6. Teknik- och servicenämndens delegeringsordning.pdf

  och skyltning 11 Allmän plats 12 Torghandel 12 Kommunalt vatten och avlopp samt kommunal avfallshantering 12 3 Kommunalt fastighetsinnehav 14 Arrenden, hyror och upplåtelser 14 Övrigt 14 Page 8 of 14 9 Page 9 of

  Senast ändrad: 2024-03-25 08.47 • Storlek: 572.7 kB

 7. Fil/dokument Regler, planer, strategier, riktlinjer och policys

  2022-10-03 11.56 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.pdf 335 kB 2024-02-14 13.27 Lokalresursplan Bollebygds kommun 2022-2031 .pdf 969.7 kB 2022-12-27 09.15 Riktlinjer

  Senast ändrad: 2024-05-17 06.55 • Storlek: 58.5 kB

 8. Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun.pdf

  är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens

  Senast ändrad: 2022-10-03 11.56 • Storlek: 3.8 MB

 9. Bilaga 2, Sociotopskartering.pdf

  Skogskänsla Sitta i solen Skate Torghandel Uteservering Utsikt Vild natur Övrigt Antal sociala värden Kartorna på detta uppslag visar mångfalden av sociala värden utifrån resultatet från fältobservationen

  Senast ändrad: 2024-03-06 08.29 • Storlek: 13.8 MB

 10. Centrumprogram 1.pdf

  miljövärden. verksamheter Ett flertal butiker finns etablerade längs Sta- tionsvägen och Göteborgsvägen och vid Gästgivaretorget. På Gästgivaretorget sker även torghandel några gånger i månaden. Verksam- heter

  Senast ändrad: 2022-11-25 09.46 • Storlek: 44.2 MB