Sökresultat

Din sökning Torghandel gav 10 träffar

 1. Fil/dokument Torghandel och allmänna platser

  Torghandel och allmänna platser Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel. Köpmännen i Bollebygd är ansvariga för torghandeln i samarbete med Bollebygds kommun

  Senast ändrad: 2019-07-02 13.04 • Storlek: 1.2 kB

 2. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bolebygds kommun 2004-09-22 Reviderad 2013-03-21 § 36 Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-16 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon Telefax

  Senast ändrad: 2015-11-09 09.42 • Storlek: 68.5 kB

 3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bolebygds kommun 2004-09-22 Reviderad 2013-03-21 § 36 Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-16 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon Telefax

  Senast ändrad: 2016-03-15 11.08 • Storlek: 204.4 kB

 4. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bolebygds kommun 2004-09-22 Reviderad 2013-03-21 § 36 Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-16 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon Telefax

  Senast ändrad: 2016-04-25 13.05 • Storlek: 202 kB

 5. Microsoft Word - torgplats.doc

  pingstafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågår längre än till kl. 13.00. c. Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att besluta att försäljning får ske vid andra tider eller helt/delvis

  Senast ändrad: 2016-04-25 12.57 • Storlek: 20.5 kB

 6. Microsoft Word - torgplats.doc

  pingstafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågår längre än till kl. 13.00. c. Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att besluta att försäljning får ske vid andra tider eller helt/delvis

  Senast ändrad: 2016-03-15 11.16 • Storlek: 23.2 kB

 7. Microsoft Word - Allmänna lokala ordningsföreskrifter.doc

  som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. § 3 Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket

  Senast ändrad: 2015-11-09 09.42 • Storlek: 84.1 kB

 8. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

  om bössinsamling VAGC 35.4 Beslut om grävningstillstånd på kommunal mark VAGC 35.5 Beslut om nedsättning av gällande taxa VAGC 36 Torghandel 36.1 Upplåtelse av torgplats Verkställighet Lokala ordningsföreskrifter

  Senast ändrad: 2019-02-27 10.38 • Storlek: 289.8 kB

 9. Centrumprogram ANT LÅG.indd

  och Göteborgsvägen och vid Gästgivaretorget. På Gästgivaretorget sker även torghandel några gånger i månaden. Verksam- heter och butiker vänder entréer utåt gator och torg. Köpmansvägen däremot innehar en tydlig

  Senast ändrad: 2015-11-09 09.48 • Storlek: 2.9 MB

 10. Årsredovining 2018

  Årsredovisning 2018 BolleBygds kommun Grafisk form och produktion: Tommy Andersson, kommunikationsadministratör Foto: Bollebygds kommun 4 Detta hände under 2018 8 Kommunstyrelsens avgående ordförande har ordet 10 Bollebygd kommuns organisation 11

  Senast ändrad: 2019-05-02 22.36 • Storlek: 3.7 MB