Mobilmeny.

Sökresultat

Menade du: handel

Din sökning Torghandel gav 8 träffar

 1. Fil/dokument Torghandel och allmänna platser

  Torghandel och allmänna platser Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel och är också ansvarig för den. Här hittar du information om tillstånd, regler

  Senast ändrad: 2023-09-15 15.24 • Storlek: 26.4 kB

 2. Fil/dokument Torghandel och allmänna platser

  Torghandel och allmänna platser Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel och är också ansvarig för den. Här hittar du information om tillstånd, regler

  Senast ändrad: 2023-09-15 15.24 • Storlek: 26.4 kB

 3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bolebygds kommun 2004-09-22 Reviderad 2013-03-21 § 36 Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-16 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon Telefax

  Senast ändrad: 2016-03-15 11.08 • Storlek: 204.4 kB

 4. Ansökan om torgplats2.pdf

  med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204) Underskrift Bestämmelser finns att läsa under torghandel och allmänna platser på www.bollebygd.se "lokala ordningsföreskrifter för torghandel" Ifylld blankett

  Senast ändrad: 2023-04-18 12.27 • Storlek: 144.8 kB

 5. Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun.pdf

  är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens

  Senast ändrad: 2022-10-03 11.56 • Storlek: 3.8 MB

 6. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.pdf

  Fastighetsbildning 37 Övrigt 37 6 Teknisk försörjning 38 Trafik, vägbidrag och parkering 38 Allmän plats 38 Torghandel 39 Kommunalt vatten och avlopp samt kommunal avfallshantering 39 7 Kommunalt fastighetsinnehav 40

  Senast ändrad: 2023-03-14 13.29 • Storlek: 1.4 MB

 7. Centrumprogram 1.pdf

  miljövärden. verksamheter Ett flertal butiker finns etablerade längs Sta- tionsvägen och Göteborgsvägen och vid Gästgivaretorget. På Gästgivaretorget sker även torghandel några gånger i månaden. Verksam- heter

  Senast ändrad: 2022-11-25 09.46 • Storlek: 44.2 MB

 8. Årsredovining 2018.pdf

  Årsredovisning 2018 BolleBygds kommun Grafisk form och produktion: Tommy Andersson, kommunikationsadministratör Foto: Bollebygds kommun 4 Detta hände under 2018 8 Kommunstyrelsens avgående ordförande har ordet 10 Bollebygd kommuns organisation 11

  Senast ändrad: 2019-05-02 22.36 • Storlek: 3.7 MB