Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2020-10-23

Anslagsbevis

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll.

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2020-10-23
Justeringsdatum: 2020-10-29
Anslaget publicerades: 2020-11-02
Anslaget avpubliceras: 2020-11-23

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås