Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2020-12-11

Anslagsbevis

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2020-12-11
Justeringsdatum: 2020-12-17
Anslaget publicerades: 2020-12-17
Anslaget avpubliceras: 2021-01-07

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se. Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund