Mobilmeny.


Justerat protokoll för styrelsen Sjuhärads samordningsförbunds möte 2020-12-11

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2020-12-11
Justeringsdatum: 2020-12-16
Anslaget sätts upp: 2020-12-17
Anslaget tas ned: 2021-01-11

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se. Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.