Mobilmeny.


Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-11-22

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-24. Anslaget tas ned 2021-12-16. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..