Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-14

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-12-22. Anslaget tas ner 2021- 01-13. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster