Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-11-11

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop
2. Parentation
3. Val av protokollsjusterare
4. Meddelanden
5. Inkommet medborgaförslag: Medborgarförslag gällande utskick med e-mail och papperspost
6. Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
7. Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
8. Taxor 2022 för Räddningstjänstens (SÄRF) myndighetsutövnin
9. Gymnasiesamverkansavtal inom Boråsregionen
10. Mål och budget 2022-2024
11. Kommunal skattesats 2022 för Bollebygds kommun
12. Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
13. Svar på motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
14. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden
15. Befrielse från uppdrag som suppleant i Gryaab AB
16. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om svar på medborgarförslag