Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista till kommunfullmäktiges möte 2022-06-08

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 SÄRF
5. Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
6. Årsredovisning 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
7. Uppföljningsrapport april 2022, Bollebygds kommun
8. Uppmuntran till medarbetarna
9. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun, mandatperioden 2022-2026
10. Partistöd 2022 - Liberalerna
11. Partistöd 2022 - Kristdemokraterna
12. Partistöd 2022 - Moderaterna
13. Partistöd 2022 - Folkets Röst
14. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående förskoleavdelningar på Kulla
15. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om lokalisering av nya lokaler till skola