Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-03-18

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Kommunturné stråket Göteborg- Borås - information (inga handlingar) Sebastian Andersson och Emmy Nicander, Göteborgsregionen
4. Meddelanden
5. Inkommen motion: Motion (S) om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten
6. Inkommen motion: Motion (S) att renovera stora idrottshallen i Bollebygdsskolan
7. Inkommen motion: Motion (S) om anläggning av beachvolley/handbollsplan vid Bollebygdskolan
8. Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun
9. Reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun
10. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun
11. Reglemente för socialnämnden i Bollebygds kommun
12. Reglemente för utbildningsnämnden i Bollebygds kommun
13. Reglemente för valnämnden i Bollebygds kommun
14. Reglemente för jävsnämnden i Bollebygds kommun
15. Svar på interpellation (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om upphandling inom ÖP och Kullaområdet
16. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i utbildningsnämnden
17. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i Tolkförmedling Väst
18. Inkommen fråga: Fråga (S) till socialnämndens ordförande om årligt resurstillskott
19. Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om GC-väg till Brandshed