A-Ö

Nyfiken på att fördjupa dig inom något specifikt ämne. Vi har samlat några av de vanliga ämnesområden nedan. Något du saknar? Meddela oss gärna!

Arbetssökande

Som EU-medborgare har du alltid rätt att söka arbete i annat EU land. Som arbetssökande i annat EU-land skall du behandlas på samma grunder som medborgarna i mottagarlandet när det gäller tillträde till arbetsmarkanden och hjälp från arbetsfördmedlingen. Om du söker dig till ett annat EU-land och stannar i höst sex månader räcker det att du har ett giltigt ID-kort eller Pass. Läs här för mer information om arbetssökande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energi och Miljö

EU har idag bland de strängaste miljökraven i världen, och syftet med dessa krav är att bidra till en grön ekonomi, skydda naturen och värna om människors hälsa och livskvalitet. EU är idag en global aktör som har en ledande roll i det internationella arbetet för en hållbar utveckling i hela världen. Varje medlemstat och EU-institution har ett gemensamt ansvar för att bidra till en grönare värld. Läs mer här om EUs miljö och energi politik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsa

Varje medlemstat har det främsta ansvaret för hälsa- och sjukvård, EU finns där för att komplettera ländernas insats för att till exempel uppnå gemensamma mål, genomföra ett mer effektivt arbete samt ta itu med genmensamma utmaningar så som pandemier och kroniska sjukdomar. Läs mer på hemsida om folkhälsa.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrott

När Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 fick Europeiska unionen (EU) för första gången särskild behörighet på idrottsområdet. EU arbetar med idrott på flera olika sätt. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Idrottsverksamheten inom ramen för Erasmus+ syftar till att stödja samarbetspartnerskap och ideella europeiska idrottsevenemang som rör flera olika programländer. Social delaktighet är en av EU:s prioriteringar när det gäller idrottens roll i samhället där man vill föra samman människor, bygga gemenskap och motverka främlingsfientliga och rasistiska attityder.

Företag

Om du som EU-medborgare vill starta nytt företag eller expandera i ett annat EU-land så kan man kontakta en nationell kontrapunkt för att få reda på vilka regler som gäller i det aktuella landet. Man har som EU-medborgare rätt till att starta företag i vilket EU-land som helst (samt Norge, Island eller Liechtenstein). Om man sedan tidigare har ett företag registrerat i en medlemstat har man även rätt att starta upp en filial i annat EU-land. Dock varierar kraven beroende på medlemsstad. Läs mer om EUs politik gällande företagande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska investeringsplanen lanserades 2014 för att få fart på den europeiska ekonomin och öka investeringarna. PLanen är en Europeisk fond (Efsi) som bildats inom Europaiska Investeringsbanken (EIB). Efsi skall stödja investeringar inom infrastruktur - som bredbands-och energinät - utbildning, forskning och inovationer liksom riskfinansiering inom småföretag. Mer om investeringsplanen på Europeiska kommissionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi vänder sig till små och medelstora företag. Deras uppgift är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv och tack vare garantin från Europeiska investeringsfonden har de kunnat höja sin utlåning rejält och alltså bidra till ökad sysselsättning. Mer om investeringsmöjligheterna på Almi:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor. Mer om olika stödformer på Västra Götalandsregionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enterprise Europe Network är världens största affärsnätverk för små och medelstora företag som vill ut på internationella marknader. Deras experter ger dig den rådgivning du behöver för att kommersialisera dina innovativa idéer och för att expandera till internationella marknader. De har räckvidden, kunskapen och tjänsterna för att hitta intressanta internationella affärskontakter till ditt företag. Mer om Enterprise Europe Network roll på deras webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur

EU värnar om det europeiska kulturarvet och vill göra det tillgänligt för alla. I kombination med detta strävar EU även för att främja de kulturella och kreativa näringarna inom EU. Genom bland annat olika program och bidrag, som finns tillgängliga för alla EU-medborgare, främjar EU kulturella och kreativa projekt. Läs mer här om EUs kulturpolitik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare

Skolan är en central och viktig del av EU för att öka EU-kunskapen hos unga och främja ett aktivt medborgarskap, också även på EU-nivå. Den svenska regeringen tillsammans med EU-kommissionen har utbildat svenska lärare till skolambassadörer vilket har bildat ett nätverk runt om i landet. Som lärare i EU är man alltid välkommen att ta med sin klass till Europahuset eller till något av våra ED-kontor för ett studiebesök. Mer inspiration för lärare på Europeiska kommissionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobilitet

Den fria rörligheten för EU-medborgare är en utav EUs grundläggande principer, detta innebär till exempelvis att man som EU-medborgare har rätt att söka jobb i annat EU-land, arbeta där utan arbetstillstånd, bo där medan du arbetar man även stanna kvar när anställningen har upphört. När du befinner dig i annat EU-land skall du behandlas på samma sätt som landets egna medborgare. EU-medborgare har även tillgång till vissa typer av sociala förmåner. Läs mer här om mobilitet inom EU.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resa

Som EU-medborgare behöver du inte visa ditt id-kort eller pass när du reser mellan två Schengenländer. Trots detta är det en god idé att bära med sitt id-kort eller pass vid resa eftersom man kan behöva styrka din identitet. Viktigt att ha i åtanke är att det bara är id-handlingar som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga. Läs mer här om att resa inom EU.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättigheter

Som medborgare inom något av EUs medlemsländer är du även unionsmedborgare, vilket innebär att du fritt kan röra dig och uppehålla dig var som helst inom EU. Man kan även få rättsligt skydd av EU-länders diplomatiska eller konsulära myndigheter i länder utanför EU där ditt eget land inte är representerat. EU-medborgarskapet kompletterar ditt nationella medborgarskap, men ersätter det inte. Dina medborerliga rättigheter och skyldigheter fastställs i din nations lagstiftning. Mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som EU-medborgare på Sveriges riksdags webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studerande

Som Svensk medborgare har du rätt till att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där får du studera på samma villkor som mottagarlandets egna medborgare. Det är dock viktigt att du har en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att klara dig. Det finns olika möjligheter till studier i annat EU-land. Man kan ordna det själv genom att ta kontakt med aktuellt universitet eller så kan man ta hjälp av Svenskt universitet/högskola och ansöka om en plats i EU:s utbytesprogram. Läs mer här om du är intresserad av att studera utomlands.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Volontär

Europeisk volontärtjänst ger unga internationella erfarenheter.
Inom MUCF – Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor, kan den som är mellan 17-30 år ansöka om att bli volontär i ett annat land. Programmet man söker genom heter Erasmus +. Som volontär får man internationella erfarenheter, resan, boende och fickpengar. Efter avslutad volontärtjänst får man även ett intyg på att man varit volontär (Youthpass).
Mer på om Europeisk volontärtjänst på MUCF:s webbsida.länk till annan webbplats