Mobilmeny.


Den här gången röstar jag i Europaparlamentsvalet

Vår praktikant Agnes Gustavsson har skrivit en debattartikel om vikten av att använda vår demokratiska rätt och rösta i Europaparlamentsvalet.

Världskonflikter, polarisering och brexit är några av de faktorer som påverkar EU:s grundvalar. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och aldrig tidigare har det varit så viktigt att rösta för Europas framtid. ”Den här gången röstar jag” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kampanj som Europaparlamentets representation i Sverige sprider för att öka valdeltagandet.

Världsledande nationer som USA och Kina bidrar till ett världsläge som blir allt mer globaliserat och konkurrensutsatt. Påtryckningar från både Ryssland och Nordkorea kommer från öst. Alla dessa slitningar samt brexit och Storbritanniens utträde ur unionen påverkar EU-samarbetet och dess legitimitet. Men eftersom det är en gränsöverskridande samverkan så kan EU vara med i arbetet för att förändra världsläget.

Använd din demokratiska rätt och rösta

Oavsett om du röstar för mänskliga rättigheter eller för att bekämpa klimatförändringarna så är det viktigt att alla EU-medborgare faktiskt röstar. Vi som kan rösta borde utnyttja vår rösträtt för dem som inte kan rösta. Vår planet och människor på flykt har inte tid att vänta. Klimatkrisen har länge varit ett faktum, allvarliga klimatförändringar och ett allt varmare klimat kan på sikt få katastrofala följder. De flesta människor är medvetna om att våra världshav i framtiden kan innehålla mer plast än fisk, att utsläppsrätter inte är en nationell fråga och att vår miljökonsumtion lämnar avtryck på jorden. Men det krävs aktivister som Greta Thunberg som går i täten. Den nya generationen har både kunskap och vilja att kämpa för klimatet.

Om du inte brinner för vårt klimat så finns det flera andra kloka skäl till att rösta. Till exempel vad EU:s framtida långtidsbudget ska innehålla och vilka frågor som ska få störst ekonomiskt stöd. Budgeten berör försvar, säkerhet, migration och gränskontroll, men även forskningsprojekt, innovation och utbildning. Rösta för att se förändring och för att engagera dig i dessa otroligt viktiga frågor. Det europeiska samarbetet påverkar oss i Sverige i allra högsta grad, även om många kan ha fått uppfattningen av att EU endast berör människor långt borta i Bryssel och Strasbourg. En EU-lag står över svensk lag och EU bestämmer i många av de frågor som påverkar oss i vårt dagliga liv. Visste du att över hälften av alla beslut som fattas på kommunal nivå grundas i ett EU-beslut?

Var med och forma framtiden

Många EU-kritiska personer är emot att Sveriges medlemskap gör att vi decentraliserar makten till ett överstatligt organ, vilket innebär att vi ger bort den svenska suveräniteten till EU. Flera kritiska personer tycker att vi ska göra en folkomröstning om ett så kallat ”svexitutträde” eftersom EU enligt dem ”går på knäna”. Men idag är vi medlemmar i unionen och vi har chans att påverka i det kommande Europaparlamentsvalet. Det är dags att ta ställning nu. Vi måste alla ta ansvar och rösta oavsett syn på EU. Det är din demokratiska rättighet att rösta, men även din skyldighet att vara med och forma en bättre framtid. Rösta för de sakfrågor som ligger dig varmt om hjärtat, eftersom de folkvalda parlamentarikerna beslutar i frågor som i sin tur har stor påverkan på den svenska välfärden. Rösta oavsett vilka kandidater eller vilken partigrupp som får din röst, det viktigaste är att du går och röstar.

Europaparlamentsval den 26 maj

I Sverige är valdeltagandet på kommunal, regional och nationell nivå högt jämfört med andra länder. Dock så var det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2014 endast 51,1% enligt Statistiska centralbyrån. Valet till Europaparlamentet sker vart femte år och om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige så bör du gå och rösta i årets EU-val. Den 8 maj börjar förtidsröstningen och den 26 maj är det valdag i Sverige. Rösta på de parlamentariker som du vill ska driva EU och Sverige framåt. Avslutningsvis är det nu dags att vi engagerar oss och tar ställning för att förändra världen. Det är dags att gå och rösta i EU-valet.

På sidan ”den här gången röstar jag Länk till annan webbplats.” kan du läsa mer om kampanjen, ta del av vad EU gör och läsa om de sakfrågor som du är intresserad av.

Skribent

Agnes Gustavsson

Studerande/praktikant Europa Direkt Sjuhärad, Bollebygds kommun