Mobilmeny.

EU föreslår minimilöner, vad innebär det för svenska löntagare?

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag till ramverk för minimilöner inom unionen. En oro har vuxit i Sverige kring hur ett eventuellt beslut kan komma att påverka den svenska modellen och våra kollektivavtal.

Tio procent av de som har lön i EU lever i fattigdom. EU-kommissionen vill därför stärka ekonomin och minska löneklyftorna genom ett ramverk för löner inom EU.

Kritik i Sverige

Förslaget är inte lika välkommet i Sverige då fackförbund och arbetstagare är kritiska mot att det kan komma att påverka våra kollektivavtal. Så vad innebär förslaget för svenska löntagare? Kortfattat kommer ingenting att förändras för oss i Sverige just nu.

Sverige är tillsammans med fyra andra EU-länder de enda som sätter minimilöner via någon form av kollektivavtal och överenskommelser mellan arbetsmarknades parter. De nya reglerna kommer däremot påverka de övriga 22 medlemsländer som har ett minimilön-system, där man är van vid att politiker sätter lägstalöner.

Hur hög ska en minimilön vara?

Eftersom medellönen skiljer sig åt inom EU handlar det inte om att sätta samma nivå för alla länder. Sveriges medellön är till exempel mycket högre än i många andra medlemsländer. Den modell som diskuteras är att lagstifta om en lägstalön på 60 procent av medianinkomsten i respektive land. Det skulle höja lägstalönen i majoriteten av EU-länderna, främst i öst och förbättra levnadsstandarden för många människor i EU.

Oro inför framtiden

Svenska fackförbund befarar att även om förslaget inte kommer påverka oss just nu så kan det göra det i framtiden. Man är rädd att den svenska modellen kommer att luckras upp. Svenska aktörer på arbetsmarknaden menar också att förslaget strider mot EU:s grundlag som slår fast att EU inte kan ge direktiv om löner.

EU:s kommissionär Nicolas Schmit säger att förslaget inte avser länder som har kollektivavtal. Kommissionen ber däremot om svensk statistik och information för att kunna få en överblick av situationen. EU-kommissionen berömmer den svenska modellen, vill skydda den och uppmanar andra medlemsländer att främja den skandinaviska kollektivavtalsmodellen.

Förslaget ska nu förhandlas mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Läs mer på kommissionens hemsida Länk till annan webbplats.