Mobilmeny.
Kvinno- och mansymbolen kombinerat i rosa och blått.


EU och grundläggande rättigheter

Som EU-medborgare så har du grundläggande rättigheter till ett jämställt samhälle. EU-medborgaren ska få leva fritt oavsett kön, ålder, funktionsvariation, religion, etnicitet eller sexuell läggning.

Visste du att:

  • EU har nolltolerans mot diskriminering och var den första internationella organisationen som i juridisk mening uttryckligen erkände sexuell läggning som en grund för diskriminering.
  • Yttrandefriheten är en hörnsten i EU, och var du än bor så har du rätt att tala om dina idéer och vad du tror på.
  • EU-kommissionen arbetar med plattformar som Facebook och Twitter för att bekämpa hatpropaganda på nätet och terrorism, så om du ser något olagligt kan du anmäla det så att inlägget tas bort.
  • EU-medborgaren har rätt till domstolsprövning och en opartisk rättegång. Medborgaren har även rätt att få tillgång till de dokument och protokoll som EU har. Som medborgare kan du föra fram en sak till EU-domstolen om du anser dig ha en misstanke om att en lag är olaglig. Du kan även anmäla om makt har missbrukats eller om en organisation uppvisar brist på kompetens.

Du kan läsa mer om dina rättigheter som EU-medborgare på EU&Me Länk till annan webbplats.