Mobilmeny.

Gaddenskolans ErasmusCouncil, ett elevråd med fokus på projektet. Här deltar två elever från varje klass i åk 3-6 som tillsammans med sina lärare Ulrika och Jonas håller ihop projektet på skolan. Jonas och elever i årskurs 5 saknas på bilden.

Hälsofokus i Gaddenskolans internationella samarbete

2020-2022 deltar Gaddenskolan i Bollebygd som koordinator i ett internationellt samarbete via Erasmus+. Projektet "Healthy Life, Wellbeing and Learning" omfattar skolor från sex länder: Sverige, Spanien, Polen, Turkiet, Storbritannien och Italien. Elever i skolans ErasmusCouncil ser stora fördelar med projektet.

Projektet "Healthy Life, Wellbeing and Learning" fokuserar brett på hälsofrågor. Från kost och rörelse till mental hälsa. Det är allt vanligare att europeiska elever blir hemmasittare och förhoppningen är att projekt likt detta kan bidra till att vända trenden.

Gaddenskolan vill erbjuda en lärmiljö som inbjuder till rörelse och social interaktion och deltar därför som koordinator för projektet som nyligen startat. Tanken var att pedagoger från alla länder skulle besökt Gaddenskolan för en uppstart i oktober, men restriktioner till följd av corona satte stopp för det.

- Vi planerar för att alla kan komma hit som avslutning på projektet istället. Mycket av det som vi skulle gjort under det inledande besöket genomför vi nu digitalt genom att filma och skicka material emellan oss istället, säger Ulrika Sköldebring, biträdande rektor på skolan.

I utbytena deltar personal på skolor i de projektdeltagande länderna Sverige, Polen, Turkiet, Storbritannien och Italien. Men eleverna är i allra högsta grad delaktiga och har kontakt genom sociala medier. De har bland annat gjort en digital presentation om Sverige som de skickat till de andra deltagande länderna. I den har de berättat om traditioner, landskap och våra större städer. Just nu pågår också en spännande omröstning för val av en logotyp för projektet. Gaddenskolan har röstat fram sitt förslag till logotyp, och alla andra länder gör detsamma. Snart följer en stor omröstning och då återstår att se om det är Gaddenskolans egendesignade logotyp som står som vinnare.

Som en del av projektet genomförs också en enkätundersökning om fritid och kostvanor i årskurs 3. Till undersökningen har alla partnerländer bidragit med frågor och tanken är att enkäten ska genomföras på nytt om två år för att se om det har skett några förändringar.

Utbyte är en möjlighet att lära av varandra

Projektet har precis startat upp och pågår fram till 2022. Mycket står på agendan, bland annat att filma och tipsa varandra om aktiviteter för raster och idrottslektioner.

Två elever i varje klass i åk 3-6 är med i skolan ErasmusCouncil. De är extra ansvariga i projektet och ska se till att alla klasser på skolan är delaktiga på olika sätt. Eleverna är överens om att projektet innebär att man kan lära sig mycket av varandra, både nya aktiviteter och språk. Allt som ska spridas behöver nämligen vara på engelska, och det kan vara en utmaning ibland. Men genom att öva blir man modig.

- Svenska elever är duktiga på engelska, men att få vara med i ett sådant här projekt och verkligen öva på språket gör att självförtroendet ökar, säger Ulrika Sköldebring.

En annan viktig aspekt av arbetet med projektet är att eleverna får en chans att upptäcka att vi är ganska lika även om det finns kulturella skillnader. Trots språkliga barriärer har eleverna redan hittat likheter i intressen såsom musik.

Vill du följa projektet?

Det är mycket spännande på gång! Följ gärna arbetet på projektets Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet skapar möjlighet att söka bidrag för utbyten, och att genom dem utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+. Läs mer på Universitets och Högskolerådets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.