Mobilmeny.


Källkritikens dag

Idag, den 13 mars, är det Källkritikens dag. Det är en dag där vi ska påminnas lite extra om vikten av att vara kritiska till den information som sprids och når oss.

Alla dagar om året ska vi vara källkritiska till det vi ser och hör. Idag, den 13 mars uppmärksammas dock vikten av detta särskilt mycket eftersom det är Källkritikens dag. Vi nås dagligen av en enorm mängd information genom t.ex. TV, radio och inte minst sociala medier. Det ställer oss inför en utmaning att lära oss att skilja på det som är sant ifrån det som är falskt.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information vi tar del av. Det innebär dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra och dels om att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha denna fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Nedan finns tips på sidor som på olika sätt betonar vikten av att vara källkritisk och som ökar medvetenheten kring hur desinformation sprids i dagens samhälle.

MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har på ett enkelt och tydligt sätt sammanställt varför och hur vi ska vara källkritiska. MSB sammanfattar fyra kriterier för att bedöma en källas trovärdighet: Äkthet, tendens, tid och beroende. Gå in här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa vad MSB skriver om källkritik.

EUvsDISINFO

EU grundade 2015 sidan EUvsDISINFO, vars syfte är att öka medvetenheten om hur Kreml arbetar och få människor i Europa att bättre kunna upptäcka digital misinformation, desinformation och mediamanipulation. EUvsDISINFO söker upp och publicerar på sin hemsida desinformation som Kreml sprider runtom i EU och i östeuropeiska länder. I och med kriget i Ukraina, har EUvsDISINFO samlat ihop manipulerade och desinformerade mediainlägg och nyheter som sprids angående Ukraina. EUvsDISINFO hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bad News Game

Bad News Game är ett spel som sätter dig i rollen som spridare av fejknyheter. Din uppgift är att få så många följare som du kan medan du bygger upp en falsk trovärdighet åt din nyhetssida. Men akta dig: du förlorar spelet om du sprider uppenbara lögner eller sviker dina följare. Spela Bad News Game och upptäck hur enkelt det är för vem som helst att sprida falsk information på internet. Bad News Game hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GO VIRAL!

GO VIRAL! är ett annat spel som skapades för att hjälpa invånare att bli mer medvetna om Covid-19 misinformation. Spelet går att på att öka sin trovärdighet genom att vara så manipulerande som möjligt. Spela GO VIRAL! här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.